Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do literature.
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Uvodnik

Uvodnik odgovornega urednika revije.

Znanstveni prispevki

Rubrika je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov.

Strokovni prispevki

Rubrika je namenjena objavi strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju.

Prevodi, novice, intervjuji, eseji

V rubriki so objavljeni prispevki z vseh področij psihoterapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij.

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te revije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.