Skupinski in protiskupinski fenomeni kot vzporedni proces med psihoterapevtsko in supervizijsko skupino

Avtorji

  • Polona Matjan Štuhec

Ključne besede:

skupinska analiza, zaupanje, empatija, regresija, projekcijska identifikacija, zavist

Povzetek

Članek opisuje koncept vzporednosti med procesom v psihoterapevtski in supervizijski skupini. Podaja pregled relevantnih teoretičnih prispevkov, ki obravnavajo izbrano temo. Raziskuje tezo o vzporedno­sti konstruktivnega skupinskega procesa ter razvoja protiskupinskih fenomenov v terapevtski in supervizij­ski skupini. Nekateri pojavi in psihološki procesi, ki se pojavijo v terapevtski skupini med vodjem skupine in člani skupine, se prenesejo in ponovijo v supervizijski skupini med supervizorjem in supervizanti. Kadar se v supervizijski skupini pojavijo isti problemi, kakor jih obravnava terapevt v skupini s pacienti, je ključ­nega pomena možnost za identifikacijo s supervizorjem v situaciji tukaj in zdaj. Tako gre lahko konstruk­tivni ali destruktivni proces v obe smeri. V primeru proti-supervizijskega procesa sta vloga in ravnanje supervizorja odločilnega pomena. Avtorica izpostavi nekaj možnih determinant protiskupinskih elementov v supervizijskem procesu.

Prenosi

Objavljeno

2010-03-03

Kako citirati

Matjan Štuhec, P. (2010). Skupinski in protiskupinski fenomeni kot vzporedni proces med psihoterapevtsko in supervizijsko skupino. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 4(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/108

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki