Seansa Carla Rogersa z Glorio: Analiza besednih interevencij

Avtorji

  • K. V. Jagnjuk
  • Bojan Varjačić – Rajko

Ključne besede:

kvalitativna raziskava, tipologija intervencij, Carl Rogers

Povzetek

Avtor je na podlagi lastnega raziskovalnega dela in že obstoječih sistemov klasifikacij psihoterapevtskih intervencij ustvaril »tipologijo besednih intervencij«, ki zajema deset glavnih kategorij psihoterapev­tskih intervencij. Gre za intervencije, ki jih srečamo pri vseh psihoterapevtskih oblikah. V tem smislu je tipologija besednih intervencij vsestransko uporabna. Avtor je dano tipologijo uporabil za analizo seanse Carla Rogersa z Glorio. V prispevku je podan prepis celotne seanse, čemur sledi kvantitativno-kvalitativna analiza.

Prenosi

Objavljeno

2011-03-03

Kako citirati

Jagnjuk, K. V., & Varjačić – Rajko, B. (2011). Seansa Carla Rogersa z Glorio: Analiza besednih interevencij. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 5(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/138

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>