Etične dileme v psihoterapiji: preplet teorije in primera iz literature

Avtorji

  • Rudi Kotnik

Ključne besede:

etika, etični kodeks, deontologija, konsekvencializem, relacijska etika

Povzetek

Namen mojega prispevka je večplasten. Čeprav je načelno v ospredju naslovna tema, ki se nanaša tudi na psihoterapijo otrok in mladostnikov, bom poskušal bralcu na preprost način približati predvsem samo etiko kot filozofsko disciplino. Izkušnje so me namreč prepričale, da je za psihoterapevte in edukante psihoterapije lahko koristno vedeti, za kaj v etiki kot filozofski disciplini sploh gre. Koristno pa je tudi, da se prepričajo o tem, zakaj na tem področju enoznačnih odgovorov ni in jih ne more biti. V ta namen se bom oprl na primer iz literature in ga prepletel s teorijo, kar naj bi olajšalo razumevanje. Ob tem se bo razmi­šljajočemu bralcu posredno razkrila tudi problematika psihoterapije otrok in mladostnikov ter povezava z dilemami vzgoje in s tem pedagogike, kar narekuje sodelovanje obeh ved oziroma strok. Vse to pa bo pokazalo pomen relacijskih pristopov tako v etiki kot v psihoterapiji in pedagogiki.

Prenosi

Objavljeno

2011-03-03

Kako citirati

Kotnik, R. (2011). Etične dileme v psihoterapiji: preplet teorije in primera iz literature. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 5(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/143

Številka

Rubrike

Etika v psihoterapiji