Fenomenologija in psihoterapija: Uvajanje fenomenološke naravnanosti v psihoterapevtskem izobraževanju

Avtorji

  • Rudi Kotnik

Ključne besede:

fenomenologija, fenomenološka metoda, naravna naravnanost, fenomenološka naravnanost, psihoterapevtsko izobraževanje

Povzetek

Temeljni poudarek članka je na pedagoških oziroma didaktičnih dilemah uvajanja zahtevne tematike fenomenologije v psihoterapevtsko izobraževanje. Članek se pri tem dotakne tudi teoretskih vprašanj, vendar le-ta niso v ospredju. Ta didaktični vidik uvaja pregled prikazov fenomenologije v obstoječi litera­turi kot so knjige, učbeniki in članki v angleščini. S tem pregledom skušam pokazati na težave, s katerimi se ob teh razumevanjih fenomenologije srečujejo edukanti psihoterapije. Te težave povezujem s teoretskimi kontroverzami, katerih razrešitev pokažem v drugačnem teoretskem izhodišču, ki namesto tradicionalnega pojma fenomenološke metode v psihoterapiji izhaja iz pojma fenomenološke naravnanosti. Spremenjeno teoretsko izhodišče ima implikacije tudi za pedagoško delo, kjer v ta namen ponujam pristop, ki temelji na izkustvenem učenju in drugačnemu pristopu za uvajanje edukantov v razumevanje fenomenologije.

Objavljeno

2011-09-09

Kako citirati

Kotnik, R. (2011). Fenomenologija in psihoterapija: Uvajanje fenomenološke naravnanosti v psihoterapevtskem izobraževanju. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 5(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/153

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki