Vloga procesno orientirane supervizije v izobraževanju gestalt terapije

Prispevek k procesnemu vidiku gestaltistične teorije osebnosti

Avtorji

  • Rudi Kotnik

Ključne besede:

proces, gestalt terapija, supervizija v živo, retrofleksija

Povzetek

Članek poskuša pokazati na možnosti, ki jih na področju psihoterapevtskega izobraževanja, natančneje na področju gestalt terapije, ponuja procesno orientirana supervizija, ki se poleg ostalega posebej osre­dotoča tudi na proces tu in zdaj. V tradicionalni dilemi, ki na eno stran postavlja strukturo in vsebino, na drugo pa proces, je seveda smiseln preplet obojega. Pri tem posvečanje pozornosti procesu lahko pripomore tako k boljšemu uvidu v karakterni stil oziroma strukturo kot tudi daje možnost, da je v samem procesu iz­koriščena ponujena možnost za želeno spremembo. Procesna supevizija v pomenu pozornosti na tu in zdaj tako lahko pomembno pripomore k usposabljanju supervizantov za spremljanje tega procesa in ustrezno odzivanje. Smiselna je tam, kjer lahko supervizante usmerimo v procesu na zmožnost, ki bi sicer ostala neizkoriščena. V članku se ilustracija primerov prepleta s konceptualizacijo procesa.

Prenosi

Objavljeno

2012-03-03

Kako citirati

Kotnik, R. (2012). Vloga procesno orientirane supervizije v izobraževanju gestalt terapije: Prispevek k procesnemu vidiku gestaltistične teorije osebnosti. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 6(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/180

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki