Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapije

Avtorji

  • Vesna Mirt Čampa

Ključne besede:

motnje hranjenja, relacijska družinska terapija, projekcijsko-introjekcijska identifikacija, temeljni afekt, regulacija afekta, afektivni psihični konstrukt

Povzetek

Motnje hranjenja so resne duševne motnje, ki so v porastu in s katerimi se srečujejo tudi relacijski dru­žinski terapevti. V prispevku so motnje hranjenja predstavljene skozi perspektivo relacijske družin­ske terapije, predvsem na podlagi konceptov projekcijsko-introjekcijske identifikacije v družinskem siste­mu, temeljnega afekta, regulacije afekta in afektivnega psihičnega konstrukta. V prispevku je razumevanje motenj hranjenja podkrepljeno s pomočjo pomembnejših empiričnih raziskav o družinski situaciji oseb z motnjo hranjenja, s področja afektivnih vsebin in regulacije afekta oseb z motnjo hranjenja. Na podlagi predstavljenega je podan zaključek, da lahko vedenja oseb z motnjo hranjenja (prenajedanje, bruhanje, stradanje itd.) v luči relacijske družinske terapije razumemo kot poskus regulacije afektov in kot afektivni psihični konstrukt, torej poskus obrambe pred bolečimi afekti, ki lahko izvirajo iz družinskega sistema.

Prenosi

Objavljeno

2013-03-03

Kako citirati

Mirt Čampa, V. (2013). Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapije. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 7(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/202

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki