Sledi psihonevroimunologije v nevrolingvističnem programiranju (NLP)

Avtorji

  • Marko Korenjak

Ključne besede:

alergija tipa I (IgE), kognitivna desenzibilizacija

Povzetek

Najprej na kratko opišem značilnosti najpogostejših alergij. V drugem delu prikažem kognitivno desenzibilizacijo, to je metoda NLP za odpravljanje ali omilitev simptomov alergij. Sestavljena je iz kombinacije tehnik disociacije, ustvarjanja pozitivnih pričakovanj, učenja nasprotnega primera, ugotavljanja sekundarnih dobičkov ter uporabe klientovih osnovnih in kritičnih podmodalnosti. V tretjem delu opisujem pilotsko raziskavo s klienti, ki so ob drugih oblikah zdravljenja želeli omiliti svoje simptome alergij še s kognitivno desenzibilizacijo.

Prenosi

Objavljeno

2007-03-03

Kako citirati

Korenjak, M. (2007). Sledi psihonevroimunologije v nevrolingvističnem programiranju (NLP). Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 1(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/21

Številka

Rubrike

Prevodi, novice, intervjuji, eseji