Uporaba metafor v geštalt terapiji

Avtorji

  • Tomaž Flajs

Ključne besede:

metafora, geštalt terapija, ustvarjanje pomena

Povzetek

V članku se s pomočjo različnih teoretskih pogledov najprej poglobim v pojem metafore in podam svoje razumevanje metafore v okviru geštalt terapije. Metaforo (metaforično) razu­mem predvsem kot 'most': med referenčnim okvirom klienta in referenčnim okvirom psihote­rapevta ter med figuro (zavednim, eksplicitnim) in ozadjem (nezavednim, implicitnim). Svoje razumevanje različnih možnosti psihoterapevtske uporabe metafore ilustriram s posameznimi primeri iz svoje klinične prakse in ga ob tem primerjam s pogledi avtorjev iz drugih psihotera­pevtskih modalitet.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-09

Kako citirati

Flajs, T. (2013). Uporaba metafor v geštalt terapiji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 7(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/220

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>