Uporabna fenomenologija: njena načela v psihoterapevtski praksi

Avtorji

  • Rudi Kotnik

Ključne besede:

fenomenologija, proces v psihoterapiji, retrofleksija, projekcija, introjekcija

Povzetek

Prispevek je prikaz možnosti, ki jih psihoterapevtskemu delu ponujajo fenomenološka načela. Skozi primere je predstavljen uporabni vidik fenomenologije, za katerega je značilna pro­cesna in relacijska naravnanost. V procesni orientaciji sledimo fenomenološkemu načelu razvi­dnega in zato začenjamo z retrofleksijo. Pozorni smo na to, kako oseba retroflektira, se pravi s projiciranjem, in kako projicira, se pravi z introjekti. To tudi pomeni, da ne iščemo vzrokov in odgovora na zakaj, ampak na kako. To pomeni ozaveščanje »mehanizma«, ki omogoča posame­zniku uvid v to, kaj in kako dela ter na dolgi rok pomeni uvid v moč, možnost lastne dejavnosti.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-09

Kako citirati

Kotnik, R. (2013). Uporabna fenomenologija: njena načela v psihoterapevtski praksi. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 7(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/221

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki