Empatija in njene zagate

Avtorji

  • Matjaž Lunaček
  • Vladislava Stamos

Ključne besede:

empatija, psihoanaliza, kontratransfer, perceptivnost, skupinska analiza

Povzetek

V članku avtorja slediva razvoju koncepta empatije, ki je bil sprejet v psihoanalizo s polja estetike. Najti ga je že pri Freudu, kjer se skriva v besedi Einfühlung. Empatiji poskušava določiti točen pomen in ga jasno razločiti od kontratransferja in projektivne kontraidentifikacije. Kot novost vpeljeva perceptivno kakovost empatije, ki se izogne preveliki aktivnosti ali pasivnosti. Ugotavljava pasti empatij, ki izhajajo bodisi iz preohlapnega razumevanja koncepta bodisi iz poskusov forsiranja empatije. Uporabo pojma empatije razširiva na skupinsko analizo, pri kateri le-ta kaže posebnosti in se v »razviti« skupini izrazi kot empatija skupine kot celote.

Prenosi

Objavljeno

2014-09-09

Kako citirati

Lunaček, M., & Stamos, V. (2014). Empatija in njene zagate. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 8(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/253

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki