Analiza stroškov in koristi na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstva

Avtorji

  • Boštjan Čampa
  • Peter Metlikovič
  • Kristina Šumak
  • Nina Koštomaj
  • Staš Žnidar

Ključne besede:

analiza stroški – koristi, zdravstveno in socialno varstvo, psihoterapija, švicarski prispevek

Povzetek

Na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter psihoterapije gre predvsem za pomoč nekomu, ki je v stiski, zato je lahko metoda analize stroškov in koristi le eden od kriterijev, ki jih pri odločitvah za izbiro ustreznih programov oz. pomoči uporabljajo financerji. Povrhu je najpomembnejšim programom, kot sta osveščanje in preventiva, zelo težko izračunati tovrstne analize. Kljub temu pa je dejstvo, da je škoda, ki nastaja npr. zaradi alkohola, drog in nasilja, zelo velika. Kot najboljši način zmanjševanja te škode obstajajo različni programi v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, policiji in drugod. Možnih programov je seveda veliko več, kot je na voljo strokovnjakov in denarnih sredstev. Zato je smotrno poleg drugih kriterijev presoje uporabiti tudi instrument analize stroškov in koristi (angl. cost-benefit analysis). V Sloveniji v dostopnih gradivih ni veliko študij o uporabi omenjenega instrumenta, zato lahko sklepamo, da je uporaba tega še zelo okrnjena, medtem ko je v publiciranih tujih gradivih objavljenih veliko študij, analiz in primerjav. Iz njih se vidi, v kakšnih programih so sredstva, namenjena za socialno skrbstvo in psihoterapijo, porabljena tako, da imajo uporabniki največje koristi. Posledično se hkrati z dvigom kakovosti življenja (manj kriminalitete, manj odvisnosti idr.) zmanjša škoda, ki jo trpi družba zaradi socialne problematike.

Prenosi

Objavljeno

2014-09-09

Kako citirati

Čampa, B., Metlikovič, P., Šumak, K., Koštomaj, N., & Žnidar, S. (2014). Analiza stroškov in koristi na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstva. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 8(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/258

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki