Psihoterapevtova epistemološka odgovornost

Avtorji

  • Inka Miškulin

Ključne besede:

duševna motnja, diagnostika, psihiatrija, psihoterapija, hermenevtika, epistemologija, odgovornost

Povzetek

Sodobne razprave v okviru filozofije psihiatrije kažejo, da je koncept duševne motnje družbeno determiniran. To je spodbudilo nadaljevanje dialoga o različnih možnih interpretacijah duševnih motenj in redefinicijo psihiatrije kot diskurzivne aktivnosti, ki je občutljiva za vpliv kulture in družbe, v kateri se odvija. Isto velja za psihoterapijo kot diskurzivno aktivnost in opravičuje stalni razvoj hermenevtičnih pristopov psihoterapi­ji. Ti temeljijo na predpostavki, da se duševna motnja konstruira v komunikaciji med psihiatri (psihoterapevti) in njihovimi pacienti.

Glede na to, da epistemološka asimetrija, ki je v odnosu med terapevtom in njego­vim klientom inherentna, daje prednost terapevtu, kar je razvidno iz številnih primerov, je psihoterapevt dolžan pristopiti h klientu na epistemološko odgovoren in empirično ustrezen način. To zahteva občutljivost za dokaze, v smislu zdravega skepticizma do znanstvenih temeljev koncepta duševnih motenj in psihoterapevtskih teorij, kot tudi kritične refleksije do lastnih teoretičnih predpostavk in predsodkov.

Objavljeno

2017-03-03

Kako citirati

Miškulin, I. (2017). Psihoterapevtova epistemološka odgovornost. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/358

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki