Koncepti transakcijsko analitičnega pristopa pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino

Avtorji

  • Barbara Horvat Rauter

Ključne besede:

kronična razširjena nerakava bolečina, transakcijska analiza, psihološka obravnava

Povzetek

Kronična razširjena nerakava bolečina je neprijetna senzorna kot tudi čustvena iz­kušnja in je povezana z dejansko ali možno poškodbo, okvaro tkiva. Ker zajema človeka kot celoto – njegovo mišljenje, čustvovanje, vedenjske in telesne odzive, je po­trebno pristopati po bio-psiho-socialnem modelu in delati interdisciplinarno. Prispevek je usmerjen na terapevtsko delo psihologa. Primat v obravnavi kronične bolečine pripa­da vedenjsko kognitivni terapiji, sama pa pristopam z elementi transakcijsko analitične terapije. Skozi prispevek želim predstaviti osnovne koncepte transakcijske analize v povezavi s kronično bolečino ter terapevtski pristop.

Prenosi

Objavljeno

2017-03-03

Kako citirati

Horvat Rauter, B. (2017). Koncepti transakcijsko analitičnega pristopa pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/361

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki