Pomen prostih asociacij za razvoj psihoanalize: ‘Einfall’ kot del freudovske epistemologije in dvoumnost zlatega pravila

Avtorji

  • Parov Anzelc

Ključne besede:

metoda prostih asociacij, freier Einfall, Freud, nezavedno, odpor, psihoanaliza, potlačitev, zanikanje

Povzetek

Jedro razvoja psihoanalize predstavljajo proste asociacije in navkljub temu je malo znanega, kakšno dvoumnost spremlja to zlato pravilo psihoanalize. Obravnavali bomo pravilo in metodo prostih asociacij, njen pomen za psihoanalizo, razvoj skozi začetne tekste iz obdobja formiranja temeljnih konceptov psihoanalize ter prikaz prim­erov pravila v različnih Freudovih delih. Z analizo razlike med prostimi asociacijami in ‘Einfall’ želimo pokazati, da je slednje ključni element freudovske epistemologije in da predstavlja ‘Einfall’ za razliko od ‘Assoziation’ bistven del psihoanalize.

Preko eksplikacije naključnih in simptomatskih dejanj, zdrsov in zarekov želimo pokazati njihovo povezavo s prostimi asociacijami kot metodo ozaveščanja in analize potlačene vsebine, kjer opišemo tudi mehanizme potlačitve, zanikanja in nezavedno. Pri pojmovanju in obravnavi prostih asociacij v psihoanalizi je prisotna dvoumnost, ki je zaradi nedoslednega koncipiranja in dojemanja nemške zveze freier Einfall tudi zabrisala razliko med njima.

Prenosi

Objavljeno

2017-03-03

Kako citirati

Anzelc, P. (2017). Pomen prostih asociacij za razvoj psihoanalize: ‘Einfall’ kot del freudovske epistemologije in dvoumnost zlatega pravila. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/364

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki