Empirična analiza raziskav otrok, vzgajanih v istospolnih zvezah

Avtorji

  • Andreja Poljanec
  • Peter Korenčan
  • Krištof Bajt
  • Sara Grebenc
  • Barbara Novak
  • Miha Novak
  • Mario Plešej

Ključne besede:

otroci, istospolne skupnosti, empirične raziskave, vzorčenje

Povzetek

Cilj raziskave je bil preveriti metodološko verodostojnost študij, ki so preverjale kvaliteto razvoja otrok v družinah z očetom in materjo s kvaliteto razvoja otrok, ki odraščajo v družinah istospolno usmerjenih partnerjev. V raziskavah smo preverili velikost vzorca in način vzorčenja, saj sta to nujna pogoja za posplošitev ugotovitev na celotno populacijo.

Ugotovili smo, da sta izmed 31 študij, ki smo jih zajeli v metaraziskavo, samo dve imeli vzorec, izbran na način verjetnostnega vzorčenja, pri čemer je bila povprečna velikost vzorca 45 enot. Na podlagi teh ugotovitev avtorji sklepamo, da izsledkov tovrstnih raz­iskav zaradi premajhnega vzorca in pomanjkljivega, v nekaterih primerih celo neustre­znega načina vzorčenja, ne moremo posplošiti.

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

Poljanec, A., Korenčan, P., Bajt, K., Grebenc, S., Novak, B., Novak, M., & Plešej, M. (2017). Empirična analiza raziskav otrok, vzgajanih v istospolnih zvezah. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/374

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki