Zaporniška skupina za zdravljenje krivic in odpuščanje

Avtorji

  • Katarina Kompan Erzar
  • Tomaž Erzar

Ključne besede:

zloraba v otroštvu, moški zaporniki, krivica, soočanje s stresom, odpuščanje, skupinska psihoterapija

Povzetek

Čeprav so zaporniki izjemno ranljiva skupina, ki je v otroštvu doživela številne kri­vice in se težko sooča z vsakdanjimi pritiski, se zdravljenju teh krivic posveča malo pozornosti. Rezultati pilotske izvedbe programa za zdravljenje krivic in odpuščanje v mali terapevtski skupini v osrednjem moškem zaporu v Sloveniji so pokazali, da so udeleženci skupine doživeli enako ali več zlorab kot drugi zaporniki in več kot splošna populacija. Prav tako imajo višjo ali enako visoko stopnjo jeze, tesnobe in depresije kot drugi zaporniki in več kot splošna populacija, ter manjšo stopnjo upanja in pripra­vljenosti na odpuščanje. Doživljajo dve vrsti aktualnih krivic, lažne obtožbe ter izdajo zaupanja, in so zaradi njih zelo prizadeti, četudi je od krivice minilo več let. Rezultati na lestvici odpuščanja pred in po skupini so se razlikovali v predvideni smeri, a ne stati­stično pomembno. Po skupini so bili udeleženci bolj pripravljeni sprejeti povezavo med preteklimi krivicami in svojo odločitvijo za kriminal. Udeležbo v skupini so ocenili po­zitivno. Program za zdravljenje krivic in odpuščanje je obetavna metoda za terapevtsko pomoč zapornikom.

Prenosi

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

Kompan Erzar, K., & Erzar, T. (2017). Zaporniška skupina za zdravljenje krivic in odpuščanje. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/375

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki