Razlike v samospoštovanju med posamezniki z različnimi izkušnjami z nezvestobo

Avtorji

  • Anja Kozina

Ključne besede:

samospoštovanje, nezvestoba, partnerstvo

Povzetek

Težave z nezvestobo so pogosta izkušnja v partnerskem odnosu. Dejavniki, ki pri­spevajo k njej, so kompleksni in različni. Ponavadi gre za prepletanje osebnih, par­tnerskih in družbenih dejavnikov. V naši raziskavi nas je zanimalo, ali obstajajo raz­like v samospoštovanju med posamezniki, ki imajo različne izkušnje z nezvestobo v partnerskem odnosu. Sodelovalo je 296 odraslih, od tega 76 % žensk in 24 % moških. Povprečna starost udeležencev je bila 29 let. Višino samospoštovanja smo merili z Ro­senbergovo lestvico samospoštovanja (Rosenberg, 1965 v Zeigler-Hill, 2006). Rezultati so pokazali statistično pomembno razliko v samospoštovanju, kjer imajo posamezniki brez izkušenj z nezvestobo v povprečju višje samospoštovanje od tistih, ki so bili ne­zvesti. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je nizko samospoštovanje lahko dejavnik, ki prispeva k nezvestobi v partnerskem odnosu, lahko gre tudi za posledico nezvestobe ali pa celo oboje.

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

Kozina, A. (2017). Razlike v samospoštovanju med posamezniki z različnimi izkušnjami z nezvestobo. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/376

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki