Analiza pojava zanikanja kronične nevidne telesne bolezni

Avtorji

  • Brian C. McSharry
  • Erzsebet F. Toth
  • David E. Koch

Ključne besede:

nevidne bolezni, Ehlers-Danlos sindrom, moralizacija, odklanjanje, psihologizacija

Povzetek

Za biopsihosocialno raziskovanje doživljanja ljudi, ki so zboleli za kronično telesno nevidno boleznijo in ki je ostala nediagnosticirana celo otroštvo in adolescenco, smo uporabili Interpretativno fenomenološko metodo (»IPA metodo«) in metodologijo omejenega realističnega socialnega konstrukcionizma. Za namene te študije smo kot primer vzeli Ehlers-Danlosov sindrom. V tem kontekstu smo razvili matrico, v kateri smo analizo narativov povezali s prispevki številnih avtorjev z relevantnih področij, da bi prikazali biopsihosocialne procese povezane z zanikanjem nevidne bolezni. Upamo, da bomo s tako ponazoritvijo prispevali k pojasnjevanju tega, kakšno je doživljanje ljudi s kronično nevidno boleznijo, ki gre lahko v smeri negativnega ali pozitivnega prilagajanja. Prav tako upamo, da bomo pripomogli k osveščanju psihoterapevtov in zdravnikov, kako se nezavedno izogibajo ustrezni oceni simptomatike nevidne bolezni in s tem k zmanjševanju dolgotrajnih nediagnosticiranih primerov.

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

C. McSharry, B., F. Toth, E., & E. Koch, D. (2017). Analiza pojava zanikanja kronične nevidne telesne bolezni. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/377

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki