Duševno zdravje na prehodu v odraslost

Avtorji

  • Robert Masten

Ključne besede:

prehod v odraslost, duševno zdravje, psihoterapija, brezposelnost, trg dela

Povzetek

Za prehod v odraslost je značilna visoka heterogenost vključujoče populacije, ne­-univerzalnost obdobja, pomembna povezanost z ekonomsko razvitostjo družbe in z drugimi družbenimi konteksti. Za obdobje so značilna relativno visoka tveganja za poškodbe ter za pojavnost težav na področju duševnosti. Potek duševnih motenj ali bolezni je pogosto zaznamovan z visoko stopnjo soobolevnosti, kroničnostjo poteka, nediagnosticiranjem težav in nezdravljenostjo ali premajhno zdravljenostjo teh težav. Za to skupino ljudi tudi nimamo zadostno razvitih specifičnih konceptualnih modelov psihoterapije ter ustrezne evidence o učinkih obravnav. Po drugi strani pa obdobje v svoji heterogenosti zaznamuje tudi izboljšanje zdravja in blagostanja, tako da je v celoti gledano le-to na vrhuncu. Ključnega pomena je tudi, da odkrivamo dejavnike pato-in salutogeneze, ranljive dele populacije ter da izvajamo ustrezne preventivne programe. Med njimi je posebej potrebno izpostaviti ključno vlogo problema nezaposlenosti mla­dih v tem obdobju in vlogo družbe pri zagotavljanju ustreznih pogojev na trgu dela.

Prenosi

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

Masten, R. (2017). Duševno zdravje na prehodu v odraslost. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/379

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki