Analiza znanstvenih in strokovnih prispevkov v Slovenski reviji za psihoterapijo – Kairos od 2007 do 2017

Avtorji

  • Bojan Varjačić – Rajko
  • Miran Možina
  • Ana Mrovlje

Ključne besede:

psihoterapevtska znanost, akademizacija psihoterapije, vsebinska analiza, znanstveni članki, strokovni članki, psihoterapija kot avtonomen poklic, psihoterapevtski pristopi

Povzetek

Leta 2017 smo praznovali desetletnico izhajanja Kairosa, Slovenske revije za psi­hoterapijo, edine tovrstne revije pri nas. Služi razvijanju strokovnih in znanstve­nih razprav o temah, ki so povezane s psihoterapijo in mejnimi področji. Cilj revije je uveljavljati idejo o psihoterapiji kot avtonomnem poklicu in kot akademski znanstveni disciplini. V raziskavi smo se lotili analize znanstvenih in strokovnih člankov, objavlje­nih v Kairosu med leti 2007 in 2017. Primerjali smo empirične kvantitativne, empirične kvalitativne in teoretične raziskave. Zanimiv trend, ki smo ga opazili, je večji delež prispevkov s kvalitativno metodo raziskovanja. Nato smo kategorizirali članke glede na psihoterapevtski pristop ter predstavili različne vsebinske kategorije, glede na interdi­sciplinarna področja, ki so omenjena v člankih. Primerjali smo tudi različne vsebinske vidike prispevkov tekom dveh petletnih časovnih obdobjih in ugotovili, da je za drugo časovno obdobje značilen porast znanstvenih člankov. V prispevku nato podajamo in­terpretacijo rezultatov ter diskusijo možnih trendov v prihodnosti.

Objavljeno

2017-09-09

Kako citirati

Varjačić – Rajko, B., Možina, M., & Mrovlje, A. (2017). Analiza znanstvenih in strokovnih prispevkov v Slovenski reviji za psihoterapijo – Kairos od 2007 do 2017. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/381

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>