Uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica: kaj se lahko naučimo na primeru Nizozemske

Avtorji

  • Miran Možina
  • Urška Kranjc Jakša

Ključne besede:

psihoterapija kot poklic, Nizozemska, zdravstveno varstvo, klinična psihologija, psihiatrija, psihoterapevtska zakonodaja, psihoterapevtsko izobraževanje, financiranje psihoterapevtske dejavnosti

Povzetek

V članku je na osnovi zgodovinskega prikaza razvoja psihoterapije na Nizozemskem od konca 19. stoletja do danes opisano, kako je že leta 1986 prišlo do zakonskega priznanja psihoterapije kot samostojnega poklica. To je bila posledica pospešenega demokratičnega razvoja celotne nizozemske družbe po drugi svetovni vojni, katerega pomemben del je bil tudi razcvet sistema za varovanje duševnega zdravja. Sledi prikaz sedanjega stanja normativne ureditve psihoterapije na Nizozemskem: dostop do poklica psihoterapevt, umestitev psihoterapevtske dejavnosti v sistem zdravstvenega varstva in financiranje psihoterapevtskih storitev. V zadnjem delu so na podlagi mednarodne primerjave Nizozemske in drugih evropskih držav povzete glavne značilnosti dobre psihoterapevtske zakonodaje, ki mora upoštevati zgodovinski razvoj, trenutno stanje in vizijo razvoja psihoterapije v prihodnosti, zmanjševati možnosti za destruktivna rivalstva med poklici na področju varstva duševnega zdravja, zagotoviti enakopravne vstopne pogoje za psihoterapevtsko izobraževanje in raznolikost psihoterapevtskih pristopov, spodbujati sodelovanje med akademskimi institucijami ter društvi in inštituti. V zaključku je prikazano, kako razmah neoliberalizma ovira normativno urejanje psihoterapije.

Prenosi

Objavljeno

2019-03-03

Kako citirati

Možina, M., & Kranjc Jakša, U. (2019). Uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica: kaj se lahko naučimo na primeru Nizozemske. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/435

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>