Travmatske življenjske izkušnje in slišanje glasov

Avtorji

  • Juš Škraban
  • Bojan Dekleva

Ključne besede:

travmatske izkušnje, slišanje glasov, biografizacija izkušnje, vrstniška podpora, spolna zloraba

Povzetek

Prispevek se osredotoča na odnos med travmatskimi življenjskimi dogodki in slišanjem glasov v skupini oseb, ki so v obdobju od leta 2015 naprej obiskovale skupine za slišanje glasov ali s katerimi smo se podporni delavci srečevali individualno. Zbiranje podatkov je bilo del razvojnega in akcijskega raziskovanja v okviru izvajanja projekta Slišanje glasov Slovenija. Ugotovitve kažejo, da je več kot polovica slišalcev glasov poročala o travmatskih dogodkih ali življenjskih obdobjih, v več kot polovici teh primerov pa je šlo za spolno zlorabo in/ali nadlegovanje, ki se je dogajalo praviloma v najintimnejšem okolju. Dodatno se je izkazalo, da se večina ljudi s takimi izkušnjami o njih ni z nikomer pogovorila in se je morala z njimi spoprijemati sama, saj ni našla ustreznih socialnih prostorov ali podpornih mrež, kjer bi o teh izkušnjah lahko govorila. V mnogih primerih smo lahko našli različne vrste vsebinskih povezav med značilnostmi travmatskega dogodka in značilnostjo glasov. Naše podporno delo, bodisi individualno ali v skupinah, je večinoma potekalo po načelu sledenja in ne vodenja ali po načelu »pričanja«. To pomeni, da pogovorov o travmatskih življenjskih dogodkih praviloma nismo posebej spodbujali ali poglabljali, smo jih pa sprejemali kot pomembne in relevantne teme v delovanju podpornih skupin.

Prenosi

Objavljeno

2019-09-09

Kako citirati

Škraban, J., & Dekleva, B. (2019). Travmatske življenjske izkušnje in slišanje glasov. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/443

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki