Infantilizacija med poročenimi pari v starosti

Avtorji

  • Otto Gerdina

Ključne besede:

starost, infantilizacija, psihološko nasilje, percepcija, intimni partnerski odnosi

Povzetek

Na področju partnerskega nasilja med starimi se srečujemo s teoretsko in empirično praznino glede vpliva upokojitve na pojavnost infantilizacije. Ta članek se osredotoča na vprašanje, ali se infantilizacija pojavlja med poročenimi pari v starosti ter kako jo dojemajo stari ljudje in njihovi formalni oskrbovalci. Infantilizacija je oblika psihološkega nasilja, pri katerem oseba s pozicije moči obravnava drugo osebo kot otroka. Najlažje jo prepoznamo po uporabi otroškega besedišča, pretirani intonaciji in visokem tonu glasu. Čeprav je človek lahko infantiliziran že prej v odrasem življenju, infantilizacija v obliki pretiranega nadzorovanja in v drugih interakcijah, ki človeku odrekajo avtonomijo in dostojanstveno obravnavo, prinaša najbolj nevarne posledice za stare ljudi. Raziskava temelji na podatkih enajstih poglobljenih intervjujev z upokojenci, starejšimi od 70 let, in fokusne skupine s štirimi oskrbovalkami na domu. Podatki so bili analizirani v skladu z metodološkimi vodili utemeljene teorije in dopolnjeni z dvema ekspertnima intervjujema. Rezultati nakazujejo, da se infantilizacija pojavlja med poročenimi pari v starosti, a jo stari ljudje dojemajo drugače od formalnih oskrbovalcev.

Objavljeno

2019-09-09

Kako citirati

Gerdina, O. (2019). Infantilizacija med poročenimi pari v starosti. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/444

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki