Kvaliteta življenja in psihosocialna prilagojenost sorojencev otrok, obolelih za rakom

Avtorji

  • Natalija Visočnik
  • Martina Burger Lazar
  • Gregor Žvelc

Ključne besede:

rak, onkologija, pediatrična onkologija, sorojenci otrok z rakom, kvaliteta življenja, psihosocialna prilagojenost

Povzetek

Namen naše raziskave je bil preučiti, kakšna je kvaliteta življenja in psihosocialna prilagojenost sorojencev otrok z rakom (N=16) v primerjavi z normativno skupino otrok in mladostnikov (N=128). Prav tako nas je zanimalo, kako spremembe v vsakdanjem življenju, povezane z boleznijo raka pri otroku, doživljajo njihovi sorojenci. Obe skupini udeležencev sta izpolnili samoocenjevalni obliki vprašalnikov PedsQL za ocenjevanje kvalitete življenja ter SDQ za ocenjevanje psihosocialnega funkcioniranja. Raziskovalna skupina je odgovorila tudi na vprašanje o spremembah v njihovem življenju, povezanih z boleznijo raka pri sorojencu. Rezultati raziskave so pokazali, da ni pomembnih razlik v kvaliteti življenja in psihosocialnem funkcioniranju. Kljub temu kvalitativni odgovori sorojencev kažejo na doživljanje neprijetnih čustev, osebnostno rast in spremembe na različnih področjih življenja (v družinskem in šolskem okolju, medosebnih odnosih). Predlagamo različne suportivne intervence kot so suportivne in edukativne skupine za otroke in individualno psihoterapijo v primeru čustvenih in vedenjskih problemov otrok.

Objavljeno

2019-09-09

Kako citirati

Visočnik , N., Burger Lazar, M., & Žvelc, G. (2019). Kvaliteta življenja in psihosocialna prilagojenost sorojencev otrok, obolelih za rakom. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/445

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki