Proces oblikovanja in reguliranja psihoterapije kot poklica na Hrvaškem

Avtorji

  • Tamara Prevendar

Ključne besede:

zakon o psihoterapevtski dejavnosti, regulacija poklica, Hrvaška, Evropa, razvoj psihoterapije

Povzetek

V tem članku so prikazani glavni dogodki in okoliščine uveljavljanja psihoterapije kot samostojnega poklica in njene normativne ureditve na Hrvaškem. Ker o tem še ni bilo narejene nobene raziskave, sem analizirala arhivska gradiva in opravila intervjuje s strokovnjaki, tako da sem lahko oblikovala kronologijo in interpretacijo glavnih dogodkov. Psihoterapevti različnih izvorov in šol so začeli z organiziranimi prizadevanji za profesionalizacijo psihoterapije v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ustanovitev krovnega psihoterapevtskega združenja in njegov razvoj sta odločilno pripomogla k razvoju v smeri zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bil sprejet julija 2018. O tem zakonu razpravljam v kontekstu razvoja psihoterapije na Hrvaškem in normativnih ureditev psihoterapije v drugih evropskih državah.

Objavljeno

2019-09-09

Kako citirati

Prevendar, T. (2019). Proces oblikovanja in reguliranja psihoterapije kot poklica na Hrvaškem. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/446

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki