Predstavlja migracijsko poreklo v Avstriji tveganje za duševno motnjo?

Avtorji

  • Maria Gren

Ključne besede:

migranti, migracijsko ozadje, diagnoza ICD-10, otroci in mladostniki, dejavniki tveganja

Povzetek

Avstrija je zaradi globalizacije in vojne v islamskih državah postala večkulturna država s 16% migrantov. Ta etnična raznolikost ne zagotavlja le dragocenih virov in priložnosti, temveč tudi izzive. Številne študije kažejo, da je med migranti povečana razširjenost duševnih motenj. Cilj študije je ugotoviti, ali migrantski otroci in mladostniki v Avstriji pomenijo tveganje ali dejavnik virov ter ali k razvoju duševnih motenj prispevajo tudi drugi dejavniki.

Podatki so vzeti iz dveh ambulant za otroke Univerze Sigmunda Freuda (SFU) na Dunaju. Vsebujejo biografske podatke in diagnozo ICD-10 pri 3222 otrocih in mladostnikih, starih od 3 do 17 let. V vzorcu ima 796 oseb migracijsko ozadje. Napovedovalci, vključeni v model logistične regresije, so: starost, spol, materin jezik, očetov jezik, jezik, ki se govori v družini in ozadje družine. Na duševne motnje sta vplivala spol in starost, ki sta vplivala na glavno diagnozo ICD-10. Rezultati kažejo, da je pri deklicah pogosteje postavljena diagnoza F4, pri fantih pa F9. Študija je tudi pokazala, da imajo turški otroci večji delež diagnoze F9 kot pa otroci iz Bosne, Hrvaške, Srbije, Avstrije ali Nemčije. Poleg tega je turški materin jezik dejavnik tveganja za postavitev diagnose F9. Analiza nakazuje, da v Avstriji otroci in mladostniki z migracijskim poreklom nimajo slabšega duševnega zdravja kot otroci brez migracijskega porekla. Za razumevanje vpliva migracije in migracijskega porekla na glavno diagnozo ICD-10 bo potrebno še več raziskav. Po vednosti avtorice je pričujoča študija prvi raziskovalni projekt za oceno vpliva migracijskega porekla otrok in mladostnikov na razvoj duševne motnje izveden v ambulanti za otroke in mladostnike na Dunaju.

Objavljeno

2019-09-09

Kako citirati

Gren, M. (2019). Predstavlja migracijsko poreklo v Avstriji tveganje za duševno motnjo?. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/448

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki