Shema-usmerjen pristop v kognitivno-vedenjski psihoterapiji

Avtorji

  • Marjeta M. Ritchie

Ključne besede:

self, kognitivno-vedenjska terapija, schema terapija, posttraumatska stresna motnja

Povzetek

Shema-usmerjen pristop v kognitivno vedenjski psihoterapiji pomeni razvijanje dinamičnega in sočutnega odnosa psihoterapevta do klienta. Namen pristopa je pomagati klientu doseči in ohranjati najboljše psihofizično delovanje in zdravje. Sočuten pristop, kot avtentično človeško dejanje, terapevt izraža skozi kvalitete sočutja, kompetentnosti, vestnega ravnanja, zaupanja in zavezanosti. V shema-usmerjenem pristopu v kognitivno vedenjski psihoterapiji je poudarek na kogniciji, afektu in vedenju z namenom, da se ponovno ojačajo in povečajo viri, s pomočjo katerih se osebnost klienta v psihoterapiji redefinira. Model shema psihoterapije predpostavlja, da se sheme razvijejo kot rezultat napačne vzgoje ali nezadovoljenih ključnih čustvenih potreb v otroštvu. V njem je osemnajst močnih in škodljivih shem, ki jih razvrstimo v pet shem oz. področij: prekinitev in zavrnitev, motnje avtonomije in delovanja, motnje meja, usmerjenost v drugega in pretirana čuječnost ter zavrtost. Ob grožnji razvije osebnost tri možne neprilagojene stile vedenja: prekomerno kompenzacijo, izogibanje in predajo. Shema terapija ima tri faze: intervju, edukacijo in spremembo. Cilj shema usmerjenega pristopa v kognitivno-vedenjski psihoterapiji je preusmeriti klientov samodestruktivni proces tako, da sam prepozna zgodnje neprilagojene sheme in jih popravi ter s tem prepreči nadaljnja izkrivljanja in / ali fragmentacijo.

Prenosi

Objavljeno

2008-03-03

Kako citirati

M. Ritchie , M. (2008). Shema-usmerjen pristop v kognitivno-vedenjski psihoterapiji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 2(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/47

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki