Volja, nevrobiologija in psihoterapija

Avtorji

  • Hilarion G. Petzold
  • Johanna Sieper
  • Jože Kociper

Ključne besede:

volja, svoboda, kreativnost, psihoterapija volje

Povzetek

V začetku leta 2008 sta izšli dve novi knjigi o volji in psihoterapiji, ki sta jih skupaj s sodelavci izdala H. G. Petzold in J. Sieper. Nekaj let prej (2001 in 2004) je izšlo nekaj knjig o volji, kjer pa še niso bila upoštevana spoznanja nevroznanosti. Prevedena sta predgovora iz obeh najnovejših knjig.—Delo je zamišljeno kot dvojna knjiga. Prva govori o teoretičnih temeljnih vprašanjih, ki se ukvarjajo s temo volje kot take in njenim razumevanjem v psihoterapiji, nato sledi problem »usklajenosti« v terapevtskem odnosu in v problemu odnosa »duše in telesa« oziroma telesa, duše in duha (Petzold 2007). To je bil tudi izbirni kriterij za avtorje teme in tekste.—Druga knjiga se ukvarja s praktičnimi in z metodološkimi vprašanji, kako ravnati z voljo v psihoterapiji, in je usmerjena na klinično praktično terapijo volje in razvoja volje v salutogenetičnem smislu. Nato predstavljamo udejanjanje in povezavo z ustvarjalnostjo, ki označuje vedenje ljudi skozi evolucijo in v klinični praksi, ki je istočasno umetnost in terapija (Petzold, Orth 2007). V terapiji nastopajo teme volje, svobode in kreativnosti. Obe knjigi se lahko bereta tudi samostojno.— Upamo, da bosta ti dve knjigi vzpodbudili pogovor na psihoterapevtskem področju o vprašanjih volje, svobodnega hotenja in volje v kliničnem kontekstu, in da bi prebudili zanimanje nevroznanstvenikov ter dialog med psihologijo, filozofijo in nevrobiologijo. Želja avtorjev je, da bi se psihoterapevti začeli več ukvarjati z vprašanji volje, hotenja in svobode v terapevtski praksi in da bi uporabljali učinkovite metode za delo s problemi volje.

Prenosi

Objavljeno

2008-03-03

Kako citirati

G. Petzold, H., Sieper, J., & Kociper, J. (2008). Volja, nevrobiologija in psihoterapija. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 2(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/48

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki