Zgodnja leta ptiča Dodo: Razvoj teorije skupnih dejavnikov od Rosenzweiga do Frankovega kontekstualnega modela

Avtorji

  • Miran Možina

Ključne besede:

psihoterapevtski proces in izid, učinkovitost, uspešnost, rapevtski delovni odnos, Dodo razsodba, skupni in specifični dejavniki, kontekstualni model, psihoterapevtska integracija

Povzetek

Rosenzweig je leta 1936 po zgledu razsodbe ptiča Dodo iz romana Alica v čudežni deželi opozoril na skupne značilnosti različnih psihoterapevtskih pristopov in na možnost njihove integracije. Z razvojem psihoterapevtske znanosti se je njegova ideja razvila v empirično potrjeno teorijo skupnih dejavnikov in v kontekstualni model, ki na področju varovanja duševnega zdravja predstavlja vse privlačnejšo alternativo medicinskemu modelu. Vendar se je hkrati intenziviralo raziskovanje za potrjevanje medicinskega modela, po katerem k učinku psihoterapije ključno prispevajo specifični dejavniki oz. specifične terapevtske metode in postopki za določene duševne motnje. Poleg znanstvenega in filozofsko epistemološkega polariziranja med raziskovalci so se razplamteli tudi vroči politični spopadi za financiranje psihoterapevtskih storitev, za normativno urejanje psihoterapije v okviru struktur zdravstvenega varstva ter za umeščanje v akademske izobraževalne institucije, ki trajajo še danes. Namen članka je s pomočjo prikaza zgodovine raziskovanja in teorije skupnih dejavnikov prispevati k temu, da se ne bi brez potrebe zapletali v neplodno obračunavanje med zagovorniki terapevtskih metod na eni in terapevtskega odnosa na drugi strani. Namesto tega predlagam, da ptiča Dodo v psihoterapevtskih krogih ne sprejmemo le kot simbola za teorijo skupnih dejavnikov, temveč tudi kot glasnika dialoškega pluralizma različnih psihoterapevtskih in raziskovalnih pristopov v smislu psihoterapevtske in interdisciplinarne integracije. V članku je prikazan prvi del zgodovine razvoja teorije skupnih dejavnikov od Rosenzweiga do Frankovega kontekstualnega modela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prenosi

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Možina, M. (2020). Zgodnja leta ptiča Dodo: Razvoj teorije skupnih dejavnikov od Rosenzweiga do Frankovega kontekstualnega modela. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/486

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>