Izkušnje slovenskih klientov s psihoterapijo in dejavniki psihoterapevtskega izida

Avtorji

  • Malka Čeh

Ključne besede:

kontekstualni model, medicinski model, skupni dejavniki, specifični dejavniki, klientska izkušnja, psihoterapevtski proces in izid, povratno informirana obravnava

Povzetek

V psihoterapiji se že desetletja sprašujemo, kaj je tisto, kar deluje. Medicinski model predpostavlja, da izidi psihoterapije temeljijo na specifičnih metodah, kontekstualni model pa, da so za psihoterapevtsko spremembo ključnega pomena splošni dejavniki. Za razumevanje psihoterapevtskega procesa in izida je ključnega pomena upoštevanje klientovega vidika ter raziskovanje klientske izkušnje. Prikazani so rezultati raziskave, v kateri sem empirično oblikovano strukturo klientske izkušnje primerjala z modeli dejavnikov psihoterapevtskega izida. Raziskava temelji na vsebinski analizi anonimnih forumskih prispevkov slovenskih klientov s pomočjo kodiranja in kategoriziranja prostih nestrukturiranih opisov njihovih izkušenj s psihoterapijo. Rezultati analize kažejo, da klienti kot najpomembnejše sestavine psihoterapevtskega procesa opisujejo terapevta in značilnosti psihoterapevtske obravnave, v okviru teh dveh pa terapevtovo vedenje, njegovo kakovost in izobrazbo, priporočila ter psihoterapevtski izid.

Članek je nastal na podlagi magistrskega dela Čeh, M. (2020). Izkušnje slovenskih klientov s psihoterapijo. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Mentorica je bila prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek in somentor mag. Miran Možina.

Prenosi

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Čeh, M. (2020). Izkušnje slovenskih klientov s psihoterapijo in dejavniki psihoterapevtskega izida. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/487