Kako klienti ocenjujejo dejavnike korektivnih izkušenj v individualni psihoanalitični terapiji

Avtorji

  • Nuša Kovačević Tojnko

Ključne besede:

klientska izkušnja, čustvena korektivna izkušnja, psihoanalitična psihoterapija, kvalitativna raziskava, utemeljena teorija, skupni dejavniki, specifični dejavniki, psihoterapevtski proces in izid

Povzetek

V članku je predstavljen mednarodni projekt o korektivnih čustvenih izkušnjah v psihoterapiji in rezultati raziskave, ki je bila izvedena na slovenskem vzorcu. Raziskava je potekala po načelih kvalitativne metodologije utemeljene teorije. Analiziranih je bilo deset poglobljenih intervjujev s klienti z izkušnjo psihoanalitične psihoterapije. Glavni cilj raziskave je bil odgovoriti na vprašanje, kako klienti ocenjujejo, kaj se je v procesu terapije spremenilo pri njih in kaj so sami doprinesli k tej spremembi. Na podlagi opravljenega polstrukturiranega intervjuja, razvitega v okviru omenjenega mednarodnega projekta, so podrobneje opisane korektivne čustvene izkušnje klientov v procesu psihoanalitične psihoterapije, ki so jo že zaključili ali so še v njenem procesu. Raziskava je bil izvedena v štirih fazah ter supervidirana s strani raziskovalne skupine, z namenom izpolniti kriterije za doseganje veljavnosti in zanesljivosti. Klienti so najbolj zaznali naslednje korektivne spremembe: čustvene spremembe (n = 191), izražanje čustev (n = 56), zavedanje sebe (n = 88) in postavljanje mej v odnosu z drugimi ljudmi (n = 123). K zaznanim korektivnim izkušnjam so po njihovi oceni najbolj doprinesle: direktne intervencije terapevta (n = 121), intervencije, ki jih ni bilo mogoče umestiti v specifični psihoterapevtski pristop (n = 153) in bližina med terapevtom in klientom (n = 59), kjer numerusi predstavljajo skupno število kodov druge faze kodiranja. Čeprav so bili klienti deležni psihoanalitične obravnave, v ospredje niso postavili tistih dejavnikov terapevtske spremembe, ki naj bi bili korektivni v skladu s psihoanalitično teorijo. V zaključku so predstavljeni praktični predlogi za učinkovitejše delo psihoterapevtov.

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Kovačević Tojnko, N. (2020). Kako klienti ocenjujejo dejavnike korektivnih izkušenj v individualni psihoanalitični terapiji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/488