Osebnostne značilnosti študentov psihoterapije

Avtorji

  • Emil Benedik
  • Kim Caf

Ključne besede:

študenti psihoterapije, osebnostne razlike, osebnostni vprašalnik PID-5 za DSM-5, vprašalnik motenj osebnosti – VMO2

Povzetek

Namen te raziskave je bil odkriti možne razlike na osebnostnem področju med študenti psihoterapije in študenti drugih usmeritev, kar bi potrjevalo hipotezo, da so osebnostne lastnosti eden pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na izbor študija in poklica psihoterapevta. V raziskavi je sodelovalo 199 študentov obeh spolov (131 žensk), od tega je bilo 110 študentov psihoterapije in 89 študentov drugih smeri (zdravstvenih, pravnih, ekonomskih in tehničnih ved). Študenti so bili stari med 18 in 35 let. Izpolnili so dva osebnostna vprašalnika, PID-5 (Krueger, Derringer, Markon, Watson in Skodol, 2012) in VMO2 (Benedik, 2007), ki pokrivata glavne osebnostne dimenzije in motnje. Rezultati odkrivajo nekatere pomembne razlike med primerjanima skupinama študentov glede specifičnih osebnostnih lastnosti, ki so v skladu z novejšo obsežno raziskavo v Nemčiji (Burkhard, Bobel, Hagl, Richter in Kazen, 2017) in potrjujejo tezo, da so študenti psihoterapije že na začetku študija čustveno bolj odprti, zaupljivi in imajo večji občutek varnosti kot drugi študenti. Glede drugih merjenih značilnosti pa ne odkrivamo razlik med študenti ne v ≫patološki≪ ne v ≫zdravi≪ smeri.

Prenosi

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Benedik, E., & Caf, K. (2020). Osebnostne značilnosti študentov psihoterapije. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/489