Psihoterapija drugega reda: Kako psihoterapevti uporabljamo svoje teorije in kako psihoterapevtske teorije uporabljajo nas?

Avtorji

  • Miran Možina
  • Graham Barnes

Ključne besede:

kibernetska epistemologija, psihoterapija drugega reda, dialogoterapija, samoreferenčno zavedanje, razumevanje, razlika, shizofrenija, dvojna vez, nedolžnost

Povzetek

Izhodišče raziskovalnega projekta Grahama Barnesa je njegovo opažanje, da se večina psihoterapevtov usposablja iz na teorijo osredotočenih načinov psihoterapevtskih pristopov. Pri tem pa zanemarjajo epistemološke in hermenevtične vidike. Posledica je pomanjkanje kritične samorefleksije o nekaterih temeljnih predpostavkah psihoterapevtskih teorij in kliničnih praks. Ko uporabljamo določeno teorijo, psihoterapevti radi pozabljamo, da je odnos krožen, da tudi teorija “uporablja” nas. Ne zavedamo se dovolj, kako teorija učinkuje na nas in naše odnose s klienti.

Kot alternativo prevladujoči enostranskosti, je Barnes razvil koncept, raziskovalni projekt in klinično uporabo t. i. “psihoterapije drugega reda”, ki si zastavlja naslednje ključno vprašanje:

Kako spodbujati psihoterapevte, da bi se bolj posvečali sistematični samorefleksiji o vplivu teorije na vsebino in strukturo svojih terapevtskih pogovorov? V skladu z Batesonovimi epistemološkimi kažipoti s konkretnim primerom metaloga na krožen način prikaževa, kako najin pogovor o razumevanju njegovih idej vključuje pogovor o razumevanju pogovora o razumevanju njegovih idej.

Da bi olajšal učenje o razumevanju in spoznavanju, je Bateson razvil novo didaktično obliko dialoške predstavitve, ki jo je poimenoval “metalog”. V njem se vsebina in struktura pogovora prepletata na tak način, da postane razvidnejše, kako metaraven odnosov med govorci vpliva na vsebino in obratno. Takšno razumevanje drugega reda odpira prostor za vključevanje samorefleksije o naših odnosih (in njihovi evoluciji) in o tem, kako naši odnosi oblikujejo naše razumevanje.

Članek je napisan v spomin Grahamu Barnesu (1936-2020). Vanj je vključen nekoliko spremenjen metalog, ki je bil objavljen kot spremna študija h knjigi Gregoryja Batesona Ekologija idej: Možina, M. in Barnes, G. (2019). Kako razumeti Batesona? V Bateson, G. Ekologija idej. Ljubljana: Beletrina in SFU Ljubljana: 515-535. Vključen je tudi dopolnjen spremni tekst k metalogu, ki je bil objavljen v reviji Constructivist Foundations: Barnes, G. in Možina, M. (2020). Metalogue: How to Understand Bateson? In Memoriam Graham Barnes (1936-2020). Constructivist Foundations, 16(1), 101-107.

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Možina, M., & Barnes, G. (2020). Psihoterapija drugega reda: Kako psihoterapevti uporabljamo svoje teorije in kako psihoterapevtske teorije uporabljajo nas?. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/493

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>