Življenje in delo Grahama Barnesa (1936-2020) ter njegov prispevek k razvoju psihoterapije v Sloveniji in na Hrvaškem

Avtorji

  • Miran Možina

Povzetek

Predstavljeno je življenje in delo Grahama Barnesa, ki mu je oče namenil duhovniško kariero, vendar je po študiju teologije krenil po lastni poti, na kateri je iskal načine, kako z dialogom bogatiti življenja posameznikov, družin in skupin s psihosocialnimi težavami. Hkrati je s pomočjo kibernetike drugega reda raziskoval etiko in epistemologijo, da bi z zavzemanjem za svobodo in družbeno pravičnost prispeval k zmanjševanju človeške krutosti in poniževanja ter lajšal trpljenje ljudi, ki izhaja iz neenakosti. Da je lahko sprejel svojo gejevsko identiteto in na tej osnovi postal državljan sveta, je moral skozi zahteven proces preseganja verskih, etničnih in nacionalnih okvirov družbe, v kateri je odraščal. Spekter njegovega zanimanja za komunikacijo, epistemologijo, hermenevtiko in medčloveške odnose se je raztezal od sodelovanja v prostovoljnem združenju, ki si je prizadevalo za rasno enakost, preko raziskovanja škodljivih učinkov na teorijo osredotočene psihoterapije do opazovanja elektrofiziološke možganske aktivnosti med dialoško hipnozo. Do konca življenja ga je zanimala ekologija idej, kot jo je razumel Gregory Bateson, ki je imel na Barnesovo delo največji vpliv. Na osnovi Batesonovega razumevanja evolucije narave in človeka si je prizadeval za preseganje dualizmov zahodne kulture, kot so na primer dualizem med telesom in duhom, zasebnim in javnim, osebnim in družbenim, človekom in bogom ter človekom in naravo. V drugem delu je prikazan Barnesov prispevek k razvoju psihoterapije v Jugoslaviji in po njenem razpadu v Sloveniji in na Hrvaškem.

Prenosi

Objavljeno

2020-09-09

Kako citirati

Možina, M. (2020). Življenje in delo Grahama Barnesa (1936-2020) ter njegov prispevek k razvoju psihoterapije v Sloveniji in na Hrvaškem. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/496

Številka

Rubrike

Prevodi, novice, intervjuji, eseji

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>