Stičišča relacijsko družinske paradigme in fokusinga kot možnosti križanja: možnosti uporabe fokusinga v relacijski družinski psihoterapiji

Avtorji

  • Mateja Vrhunc Tomazin

Ključne besede:

relacijska družinska paradigma, fokusing, felt sense, občutena zaznava, izkušanje, implicitno

Povzetek

Članek razišče mogoče prednosti uporabe prakse Gendlinove filozofije implicitnega, ki se imenuje fokusing, v relacijski družinski psihoterapiji (RDT). Foksusing je proces utelešenega zavedanja, RDT pa psihoterapetvski model, ki s svojo osrediščenostjo na regulacijo afekta ustvarja prostor za usmerjanje pozornosti na telo, kot ga razume fokusing. V procesu fokusinga posameznik poskuša vzpostavljati stik in ohranjati notranji odnos z občutenim telesnim zaznavanjem. Te zaznave posameznik nato ubesedi. S procesom fokusinga ima posameznik možnost neposrednega dostopanja do implicitne izkušnje, kar je ključno še posebej za predelavo travme. Čeprav RDT pripada v osnovi analitični, fokusing pa humanistični terapevtski tradiciji, sta si v marsičem sorodna, predvsem v pomenu, ki ga dajeta vzajemnosti (terapevtskega) odnosa. V članku raziskovanje stičišč razširjam in se osrediščam predvsem na vključevanje telesa v terapevtskem procesu, značilno za metodo fokusinga.

Objavljeno

2021-03-03

Kako citirati

Vrhunc Tomazin, M. (2021). Stičišča relacijsko družinske paradigme in fokusinga kot možnosti križanja: možnosti uporabe fokusinga v relacijski družinski psihoterapiji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 15(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/503