Terapevtovo samorazkrivanje v okviru spletnega svetovanja na forumu Partnerska in družinska posvetovalnica (Med.Over.Net)

Avtorji

  • Damijan Ganc

Ključne besede:

terapevtska intervencija, psihosocialna pomoč, etika, kontratransfer

Povzetek

Terapevtovo samorazkrivanje je v zadnjih desetletjih pritegnilo pozornost raziskovalcev in postalo razširjena intervencija v psihoterapiji. Samorazkrivanje se lahko nanaša na deljenje informacij iz terapevtovega zasebnega življenja (intrapersonalna razkritja) ali pa na terapevtovo doživljanje klienta in terapevtskega odnosa (interpersonalna razkritja). V naši raziskavi smo s kvalitativno metodo tematske analize preverili, katere vsebine razkrivajo relacijski družinski terapevti v okviru svetovanja na spletnem forumu Partnerska in družinska posvetovalnica (del foruma Med.Over.Net). Identificirali smo osem različnih vsebinskih kategorij samorazkrivanja, med katerimi je po količini izstopalo razkrivanje kontratransferja, terapevtovega čustvenega in miselnega odzivanja na uporabnikovo situacijo. Pokazale so se pomembne razlike v količini samorazkrivanja med posameznimi odgovori. Samorazkritja v odgovorih terapevtov so bila skladna z etičnimi smernicami, ki so se izoblikovale v literaturi o samorazkrivanju. Raziskava odpira nadaljnji razmislek o vlogi ter etični in procesni utemeljenosti terapevtovega samorazkrivanja v različnih oblikah terapevtske in psihosocialne pomoči uporabnikom.

Prenosi

Objavljeno

2021-03-03

Kako citirati

Ganc, D. (2021). Terapevtovo samorazkrivanje v okviru spletnega svetovanja na forumu Partnerska in družinska posvetovalnica (Med.Over.Net). Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 15(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/505