Kako starši dojemajo inteligentnost lastnega otroka?

Avtorji

  • Barbara Debeljak Rus

Ključne besede:

inteligentnost, implicitno, osebnost, kultura, Sternberg

Povzetek

Raziskava starševskih implicitnih teorij o inteligentnem otroku različnih starosti je bila razdeljena na tri študije, v vseh skupaj je sodelovalo 732 staršev in 228 otrok – v prispevku pa podrobneje prikazujemo samo rezultate tretje študije (N = 96). Zanimale so nas povezave med starševskimi implicitnimi teorijami, osebnostnimi lastnostmi staršev, otrokovimi osebnostnimi lastnostmi in otrokovo »dejansko« inteligentnostjo. Ugotovili smo, da se starševske implicitne teorije različno starih inteligentnih otrok med seboj ne razlikujejo; pri inteligentnih prvo- in sedmošolcih obstajajo specifične neopredeljene lastnosti in vedenja, ki jih pri inteligentnih četrtošolcih ne opazimo. Starševske implicitne teorije inteligentnosti se ne povezujejo z otrokovimi osebnostnimi lastnostmi, razen v vzorcu četrtošolcev, kjer je opazna povezanost med kategorijo socialna kompetentnost in ekstravertnostjo otrok. Starševske implicitne teorije (kategorija sposobnost praktičnega reševanja problemov in kategorija zanimanje za učenje in kulturo) se šibko povezujejo z otrokovo »dejansko« inteligentnostjo, razen v vzorcu četrtošolcev, kjer je opazna zmerna povezanost.

Prispevek je bil objavljen na X. evropskem kongresu psihologov v Pragi leta 2007, za vso pomoč se avtorica zahvaljuje tudi mentorju red. prof. dr. Valentinu Buciku.

Prenosi

Objavljeno

2021-03-03

Kako citirati

Debeljak Rus, B. (2021). Kako starši dojemajo inteligentnost lastnega otroka?. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 15(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/508