Duhovna kriza

Avtorji

  • Mojca Studen

Ključne besede:

duhovna kriza, transpersonalna psihologija, holotropna stanja zavesti, arhetipi, shizofrenija, psihoterapija, šamanizem, psihedeliki, kundalini, vrhunska doživetja, obsmrtna doživetja

Povzetek

Duhovna kriza je koncept, ki se je izoblikoval znotraj transpersonalne psihologije in izhaja iz predpostavk in opažanj, da so lahko spontane epizode, ki so po psihiatričnih standardih označene in obravnavane kot funkcionalne oziroma endogene psihoze, včasih lahko le zahtevna stopnja v radikalni osebnostni preobrazbi ali odpiranju psihe v duhovnost. Če kot terapevti izhajamo iz transpersonalne psihologije, znamo to oceniti kot duhovno krizo in klienta podpreti, lahko pripomoremo k njegovemu psihosomatskemu zdravljenju, pozitivni osebnostni transformaciji in evoluciji zavesti. Prav tako imajo velik hevristični potencial. V članku poleg definicije in metodologije opišem tudi ideje in prakse, ki so vplivale na razvoj koncepta duhovne krize, nato razčlenim njene najpogostejše in najbolj tipične oblike. Navedem diagnostične kriterije duhovne krize, najpogostejše sprožilce in opišem terapevtsko delo z ljudmi, ki se znajdejo v duhovni krizi. Primere iz lastne prakse, ki so povzetki mojih opažanj in poročanj klientov med krizo in po njej, sem uporabila za ponazoritev njenih različnih oblik.

Prenosi

Objavljeno

2021-03-03

Kako citirati

Studen, M. (2021). Duhovna kriza. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 15(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/509