Uvod v dialogoterapijo

Avtorji

  • Graham Barnes

Ključne besede:

dialogoterapija, hipnoza, nezavedno, dialog, kibernetika, krožnost, hermenevtika, interpretacija, razumevanje, posrednost, epistemologija, retorika, prepričevanje

Povzetek

V tem članku predstavljam izvor, nove ideje in izvirno prakso dialogoterapije. Dialogoterapija je povezana s kibernetiko drugega reda, to je z znanostjo, ki proučuje dialoške prakse in jih umešča v hermenevtični krog interpretacije in razumevanja. Hipnoza je okoliščina ali atmosfera, v kateri se odvija dialogoterapija. Dialog hipnoze ustvarja kontekst za proučevanje dialoga in za raziskovanje nezavednih procesov. Skozi dialog, ki se odvija v hipnozi, dialogoterapevti in njihovi pacienti skupaj porajajo nezavedno, o katerem govorijo. Nezavedno se kaže po eni strani kot proces, po drugi strani pa se lahko izkaže kot njihov najbolj dragoceni terapevtski vir.

Prenosi

Objavljeno

2008-09-09

Kako citirati

Barnes, G. (2008). Uvod v dialogoterapijo. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 2(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/60

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki