Eksistencialna psihoterapija: vprašanja tehnike, učinkovitosti in uporabnosti

Avtorji

  • Marja Kuzmanić

Ključne besede:

eksistencializem, eksistencialna psihoterapija, učinkovitost, uporabnost, terapevtski dejavniki

Povzetek

Članek pred vami je namenjen predvsem predstavitvi sicer pomembnega in priznanega eksistencialnega psihoterapevtskega pristopa, ki pa je v Sloveniji tako rekoč neznan. V besedilu so obravnavana glavna načela omenjenega pristopa (v nadaljevanju EP), ki temeljijo na delih in idejah eksistencialnih filozofov in psihiatrov. Sestavek se bolj kot na filozofske oziroma teoretične osnove osredotoča na psihoterapevtsko prakso oziroma ‚tehniko’ EP. Prikazuje nekaj inovativnih poskusov v smeri sistematizacije eksistencialnega psihoterapevtskega pristopa, ki bi lahko prispevali k večji akademski podpori EP, njenemu sprejemanju znotraj psihiatričnih in psiholoških krogov ter hkrati zmanjšali njeno izoliranost in neprepoznavnost. V članku so izpostavljena predvsem vprašanja učinkovitosti in uporabnosti EP, ki pogosto služijo kot argument proti njej. Predstavljena so tako stališča zagovornikov kot nasprotnikov EP, in sicer glede na njihove teoretične oziroma epistemološke razlike. V zaključnem delu so izpostavljene pomembne terapevtske dimenzije oziroma dejavniki, ki bi kljub antipozitivistični in antipsihiatrični drži EP lahko bili integrirani v druge psihoterapevtske pristope in tako prispevali k splošni humanizaciji psihoterapije.

Prenosi

Objavljeno

2008-09-09

Kako citirati

Kuzmanić, M. (2008). Eksistencialna psihoterapija: vprašanja tehnike, učinkovitosti in uporabnosti. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 2(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/61

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki