Intervencije v skupinski analizi

Avtorji

  • Bojan Varjačić – Rajko

Ključne besede:

intervencije v psihoterapiji, skupinska psihoterapija, skupinska analiza

Povzetek

Eno od posebnosti skupinskega dela predstavlja dejstvo, da lahko prihajajo intervencije s strani kogarkoli, ki sedi v skupini, in ne le od vodje skupine. Na intervencije v skupinski analizi je v skladu s kompleksno skupinsko situacijo mogoče gledati z različnih zornih kotov. Avtorji predlagajo različne delitve intervencij. Nekatere predstavljajo del metode skupinske analize, druge so splošnejše in se uporabljajo v različnih skupinah, tudi v individualnih okvirjih. Na to, kdaj in zakaj se bo terapevt odločil intervenirati ter kako bo oblikoval intervencijo, vpliva njegova teoretična pripadnost, osebnost in izkušnje, značilnosti članov skupine, okvirji obravnave, faza skupine, preteklo ter aktualno dinamsko in vsebinsko dogajanje v skupini. Vodja skupine mora pri izbiri intervencij upoštevati izjemno kompleksno mrežo odnosov in psihičnih ravni ter pri tem spremljati svoje kontratransferne odzive. Intervencije v skupinski psihoterapiji so tudi predmet empiričnih raziskav.

Prenosi

Objavljeno

2009-03-03

Kako citirati

Varjačić – Rajko, B. (2009). Intervencije v skupinski analizi. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 3(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/77

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>