Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti slovenskega prevoda OQ-45,2

Avtorji

  • Tjaša Kos

Ključne besede:

evalvacija psihoterapije, potek obravnave, validacija vprašalnika, OQ-45,2

Povzetek

Da bi objektivizirali evalvacijo psihoterapije neodvisno od vrste terapije ali simptomatike, so raziskovalci oblikovali OQ-45,2 – samoocenjevalni vprašalnik, ki ob ponovljeni uporabi omogoča spremljanje terapevtskih sprememb in evalvacijo poteka psihoterapije. V preliminarni aplikaciji slovenskega prevoda OQ-45,2 smo preverjali njegovo zanesljivost in veljavnost na nekliničnem (N = 121) in na kliničnem vzorcu (N = 25). Retestno zanesljivost za obdobje enega tedna smo preverjali s Pearsonovo produkt-moment korelacijo, notranjo konsistentnost smo ugotavljali s Cronbachovim koeficientom alfa, konkurentno veljavnost pa s korelacijo z vsebinsko relevantnimi inštrumenti: Samoocenjevalno lestvico simptomov - R (Symptom Checklist 90-R, SCL 90-R; Derogatis, 1977), Vprašalnikom anksioznosti (State Trait Anxiety Inventory, STAI; Spielberger, 1983), Beckovo lestvico depresivnosti (Beck Depression Inventory, BDI; Beck in dr., 1961) in Lestvico depresivnosti CESD (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CESD; Radloff, 1977). Ugotovili smo ugodno retestno zanesljivost 0,83 za neklinični oz. 0,97 za klinični vzorec. Notranja konsistentnost celotnega testa in dveh izmed treh podlestvic je zadovoljiva, podlestvica funkcionalnost socialnih vlog pa ima v nekliničnem vzorcu nezadostno notranjo konsistentnost. Vse korelacije z omenjenimi testi so statistično pomembne, tako da sklepamo na konkurentno veljavnost testa. V prihodnje bi bile potrebne nadaljnje aplikacije na večjem vzorcu, da bi izdelali slovenske norme ter izboljšali notranjo konsistentnost podlestvice funkcionalnost socialnih vlog.

Prenosi

Objavljeno

2009-09-09

Kako citirati

Kos, T. (2009). Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti slovenskega prevoda OQ-45,2. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 3(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/91

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##