Teorija navezanosti in transakcijska analiza

Avtorji

  • Polonca Lampe

Ključne besede:

transakcijska analiza, teorija navezanosti, stili navezanosti

Povzetek

Navezanost je emocionalna vez med posameznikom in drugimi, ki se začne vzpostavljati (vsaj) od rojstva naprej in traja celo življenje. Na osnovi tega se oblikuje notranji model dojemanja sebe in sveta, ki je koherenten vzorec s pomembnim vplivom na posameznikovo funkcioniranje. Kljub temu, da gre za ustaljene vzorce zaznavanja, mišljenja, čutenja in vedenja, ki pri posamezniku delujejo avtomatično, pa se tekom življenja spreminjajo in so posledično dostopni za psihoterapevtsko obravnavo. V pričujočem prispevku sprva podam širše teoretske usmeritve in razumevanje navezanosti ter vzroke za spremembo navezanosti. V nadaljevanju se osredotočim na razumevanje stilov navezanosti in možnosti terapevtske obravnave glede na transakcijsko terapijo.

Prenosi

Objavljeno

2009-09-09

Kako citirati

Lampe, P. (2009). Teorija navezanosti in transakcijska analiza. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 3(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/95

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki