[1]
Žorž, B. 2009. 8. študijski dnevi SKZP, Zreče 2010: Psihoterapija otrok in mladostnikov. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 3, 3-4 (sep. 2009).