[1]
Možina, M. in Varjačić – Rajko, B. 2010. Uvodnik. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 4, 1-2 (mar. 2010).