[1]
Černetič, M. 2011. Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: Stične točke in razlike med strahom in tesnobo. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 5, 1-2 (mar. 2011).