[1]
Možina, M. 2014. Frieda Fromm Reichmann in »I never promised you a rose garden«. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 8, 3-4 (sep. 2014).