[1]
Repinc Zupančič, B. in Šraj, T. 2017. Načelo zaupnosti in varovanje ter hranjenje podatkov - pomembna elementa pri vzpostavljanju terapevtske alianse. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 11, 1-2 (mar. 2017).