[1]
Možina, M. in Maselj, B. 2017. Želja po smrti je v resnici želja po življenju: intervju z Miranom Možino. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 11, 3-4 (sep. 2017).